Asseco Wapro WF-Mag Sprzedaż i Magazyn Start

220,17 

Opis

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe

WF-Mag dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

Program WF-Mag dla Windows – wariant START przeznaczony jest dla najmniejszych firm handlowych i handlowo – usługowych. Najczęściej jego użytkownikami są firmy jednoosobowe lub małe firmy rodzinne, gdzie jest wykorzystywany, jako typowy program do fakturowania sprzedaży towarów handlowych, produktów oraz świadczonych przez firmę usług. W podłączeniu z drukarka fiskalną doskonale sprawdza się w małych punktach sprzedaży detalicznej. Poniżej przedstawiona jest ogólna charakterystyka programu WF-Mag dla Windows START.

Zakres funkcjonalny programu WF-Mag dla Windows wariant START

Typ programu

 • Program do fakturowania sprzedaży towarów handlowych oraz usług (program do wystawiania faktur);
 • Program do zarządzania sprzedażą mikroprzedsiębiorstw;

Informacje ogólne

 • Program umożliwia pracę wyłącznie na jednym stanowisku;
 • Program przeznaczony jest dla firm prowadzących krajowy obrót towarowy (także w walutach obcych)
 • Program zaprojektowano w technologii „klient – serwer” w oparciu o Microsoft SQL Serwery;

Magazyny

 • Wariant START umożliwia korzystanie tylko z jednego magazynu;
 • Rozchodowanie towarów z magazynu może odbywać zgodnie z następującymi metodami:
 • FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło;
 • LIFO – ostatnie weszło, pierwsze wyszło;
 • Wyboru z konkretnej dostawy;
 • Ewidencja magazynowa prowadzona jest w rzeczywistych cenach netto i brutto;

Inwentaryzacja

 • Program umożliwia utworzenie Bilansu Otwarcia (w dowolnym momencie);
 • Stan magazynu, po utworzeniu Bilansu Otwarcia można korygować wykonując kolejne remanenty;

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

 • Program umożliwia obsługę krajowego obrotu towarowego w walucie bazowej np. w PLN oraz walutach obcych;
 • Program umożliwia szybkie wprowadzanie, modyfikację oraz usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych;
 • Domyślnie, odpowiedni dokument magazynowy powstaje automatycznie w trakcie zatwierdzenia dokumentu handlowego;
 • Do dokumentów handlowych i magazynowych można tworzyć dowolną ilość dokumentów korygujących: handlowych oraz magazynowych. Jeżeli z korygowanym dokumentem handlowym skojarzony jest odpowiedni dokument magazynowy, proces korygowania dokumentu magazynowego odbywa się automatycznie;
 • Program posiada cenniki w walucie bazowej oraz walutowe;
 • Program umożliwia automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodnie z zdefiniowanymi wcześniej warunkami;
 • Ceny sprzedaży mogą być indywidualnie naliczane dla kategorii asortymentowych, indywidualnie dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla każdego kontrahenta. Towary mogą mieć także indywidualnie zdefiniowane stałe ceny sprzedaży;
 • Program umożliwia prowadzenie okresowych akcji promocyjnych sprzedaży wybranych towarów oraz uruchomienie programu lojalnościowego dla odbiorców, który automatycznie nalicza i rejestruje punkty zgodnie z zdefiniowanym wcześniej algorytmem w momencie wystawiania faktury lub innego dokumentu handlowego odbiorcy towaru;
 • Program wyposażony jest w system ostrzeżeń, który uruchomiony, może kontrolować i ostrzegać na przykład o próbach sprzedaży towaru w cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu towaru, o przekroczeniu minimalnego stanu towaru w magazynie itd.;
 • Program umożliwia automatyczne wystawienie faktur na podstawie wielu wcześniej utworzonych dokumentów WZ.
 • W celu maksymalnego ułatwienia szybkiego dotarcia do poszukiwanej informacji, okna przeglądarek wszystkich kartotek programu wyposażone są różnorodne możliwości sortowania, posiadają bardzo rozbudowane możliwości filtrowania zawartości kartoteki według różnych, nawet bardzo złożonych warunków i kryteriów oraz mechanizmy wyszukiwania intuicyjnego;

Program współpracuje z:

 • Drukarkami fiskalnymi,
 • Czytnikami kodów kreskowych
 • Pełny wykaz urządzeń współpracujących z programem.
 • Program współpracuje z programem finansowo – księgowym WF-KaPeR dla Windows (Książka Przychodów i Rozchodów);

Program wyposażony jest w zestaw różnorodnych wariantów wydruków dokumentów oraz zestawień;

Rozrachunki

 • Większość rozrachunków w postaci należności i zobowiązań tworzone jest automatycznie przez program podczas zatwierdzania dokumentów handlowych lub finansowych;
 • Program dopuszcza także możliwość ręcznego dodawania rozrachunków;
 • Program umożliwia rozliczanie, poprzez kasę (okno szybkiej sprzedaży), dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie bazowej np. PLN walutą lub płatnością złożoną z kilku rodzajów walut;
 • Program w pełni automatyczne rozlicza rozrachunki w momencie zatwierdzania kasowego dokumentu finansowego czy bankowego;
 • Rozrachunki można rozliczać w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowych – kompensata;
 • Rozrachunki można rozliczać w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowego i finansowego;
 • Program zezwala na swobodne kojarzenie rozrachunków, rozłączanie skojarzonych zapisów;
 • Program umożliwia na rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
 • Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwość bezpośredniego drukowania wezwań do zapłaty dla przeterminowanych należności;
 • Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwość bezpośredniego wystawienia noty odsetkowej z naliczeniem odsetek za zwłokę;
 • Program w pełni obsługuje również rozrachunki walutowe

Finanse

 • Program prowadzi rejestry wyciągów bankowych oraz raportów kasowych;
 • Program umożliwia automatyczne lub ręczne wystawianie dokumentów KP i KW oraz Poleceń Przelewu;
 • Program umożliwia również rejestrowanie wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe;

Zestawienia

Program wyposażony jest w różnorodne wydruki:

 • Stanów magazynu, ofert, cenników;
 • Zestawień dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT;
 • Zestawień obrotów magazynowych;
 • Analiz zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów;
 • Analizy stanu rozrachunków;
 • Rejestry dokumentów, wykazy jak na przykład „Wykaz najlepszych odbiorców”;
 • Kartoteki dostępne w programie WF-Mag dla Windows wariant START

Kartoteka „Kontrahenci”

 • Przeznaczona jest do przechowywania
 • Danych teleadresowych kontrahentów,
 • Wykazu numerów kont bankowych kontrahenta;
 • Indywidualnych danych handlowych danego kontrahenta jak na przykład przypisana mu rubryka cenowa, indywidualnie przypisane ceny sprzedaży wybranych asortymentów, domyślny narzut/upust, domyślny dla niego sposób zapłaty, wysokość przyznanego kredytu kupieckiego i inne;
 • Indywidualny kod kreskowy przeznaczony do jego elektronicznej identyfikacji;
 • Lista firm powiązanych (płatników, odbiorców);
 • Okno formularza kontrahenta umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw) oraz przypisywanie do nich kontrahenta;
 • Okno formularza kontrahenta umożliwia wpisanie tekstu komunikatu / przypomnienia pojawiającego się każdorazowo przy jego wyborze w dowolnym formularzu programu. Umożliwia to np. przekazywanie informacji o kontrahencie dla innych osób obsługujących program itp.;
 • Każdy kontrahent może mieć swój własny, indywidualny cennik niezależny od przynależności do grupy kontrahentów, która ma zdefiniowane inne domyślne ceny.

Kartoteka „Artykuły i usługi”

 • Do kartoteki można wprowadzać cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
 • Asortyment można przypisywać do dowolnie definiowanych jednopoziomowych kategorii asortymentowych oraz kategorii wielopoziomowych
 • Każdy asortyment ma dwa identyfikujące go indeksy oraz kod kreskowy;
 • Asortymentom można przypisywać niezależne stawki VAT zakupu i sprzedaży;
 • Każdy asortyment może mieć różne jednostki miary zakupu, magazynowania i sprzedaży;
 • Poza domyślnymi jednostkami sprzedaży każdemu asortymentowi można przypisać dodatkowe jednostki (np. wielokrotne)
 • Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości tzw. rubryk cenowych powiązanych matematyczną zależnością z ceną zakupu towaru. W związku z tym każdy asortyment może mieć dowolną ilość cen sprzedaży (cenę detaliczną, hurtową, specjalną, specjalną, ……). Każdą z rodzajów cen sprzedaży (rubryk cenowych) można przypisywać grupom kontrahentów lub indywidualnie każdemu odbiorcy inną;

Pozostałe kartoteki

 • Kategorie asortymentowe – program umożliwia zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy;
 • Kategorie wielopoziomowe – dodatkowa klasyfikacja towarów w postaci drzewa wielopoziomowego, pozwala analizować towary w strukturze drzewiastej co przekłada się na większe możliwości raportowania danych
 • Kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
 • Inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

Dokumenty dostępne w programie

Magazynowe:

 • Bilans otwarcia,
 • Remanent,
 • PZ – przychód zewnętrzny,
 • WZ – wydanie zewnętrzne,
 • PZk – korekta przychodu zewnętrznego,
 • WZk – korekta wydania zewnętrznego
 • PW – przychód wewnętrzny,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • ZU – zakup usług,
 • SU – sprzedaż usług,
 • Zuk – korekta zakupu usług,
 • Suk – korekta sprzedaży usług,
 • Możliwość tworzenia własnych typów dokumentów

Handlowe:

 • Faktura VAT,
 • Faktura VAT RR
 • Walutowa faktura VAT (w obrocie krajowym)
 • Rachunek zwykły,
 • Paragon,
 • Faktura korygująca VAT,
 • Faktura korygująca VAT RR
 • Walutowa faktura korygująca VAT (w obrocie krajowym)

Rozrachunkowe:

 • KP – kasa przyjmie,
 • KW – kasa wyda,
 • Przelew własny,
 • Przelew obcy,
 • Wpłata gotówki na rachunek,
 • Wypłata gotówki z rachunku,
 • Kompensata,
 • Wezwanie do zapłaty,
 • Nota odsetkowa

Urządzenia współpracujące:

 • ELEMIS GIGA
 • ELZAB FP600 (5 oraz 7 stawek VAT)
 • ELZAB OMEGA (pierwszej oraz drugiej generacji)
 • ELZAB MERA
 • ELZAB MERA E
 • ELZAB MERA EFV
 • EMAR Duo
 • EMAR Duo Pro
 • EMAR PRINTO 57T
 • FASY SHAMAL
 • INNOVA PROFIT
 • INNOVA Market
 • NOVITUS DELIO
 • NOVITUS DELIO PRIME
 • NOVITUS QUARTO
 • NOVITUS VENTO
 • NOVITUS VENTO LED
 • NOVITUS VEGA MOBIL
 • NOVITUS VIVO
 • OPTIMUS-iC Wiking
 • OPTIMUS-iC Wiking Termik
 • OPTIMUS-iC SPARK 482G
 • OPTIMUS-iC Vivo (drugiej generacji)
 • ORHMET DF-1
 • ORHMET DF-2
 • ORHMET DF-3D
 • POSNET DF-300
 • POSNET DF-301
 • POSNET DF-302
 • POSNET DF-3001 (do wersji 39.2)
 • POSNET DF-3001 (od wersji 39.3)
 • POSNET THERMAL (do wersji 39.0)
 • POSNET THERMAL (od wersji 39.1)
 • POSNET THERMAL (drugiej generacji od wersji 1.02)
 • POSNET THERMAL 5V
 • POSNET TEMO
 • POSNET COMBO DF
 • POSNET THERMAL HS
 • POSNET THERMAL HS EJ
 • POSNET THERMAL FV LED
 • POSNET THERMAL FV LCD
 • POSNET THERMAL FV VFD
 • POSNET THERMAL FV EJ LED
 • POSNET THERMAL FV EJ LCD
 • POSNET Temo HS FV EJ
 • TORELL Duo Plus
 • TORELL Duo Pro
 • TORELL ANDROS
 • UPOS FP-T2001FV
 • UPOS FP-T260FVA
 • CompArt TP-LINE
 • CompArt TP-MINI
 • Oraz wszystkie obecnie produkowane czytniki kodów kreskowych posiadające interfejs typu – emulacja klawiatury, RS-232, USB
 • umożliwia pracę wyłącznie na jednym stanowisku;
 • przeznaczony jest dla firm prowadzących krajowy obrót towarowy (także w walutach obcych)
 • zaprojektowany w technologii „klient – serwer” w oparciu o Microsoft SQL Serwery;
 • umożliwia korzystanie tylko z jednego magazynu;
 • może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008
 • obsługuje obrót magazynowy, zakup i sprzedaż
 • umożliwia wykonanie inwentaryzacji
 • prowadzi wiele typów rozrachunków i w dużej liczbie konfiguracji
 • umożliwia tworzenie różnych zestawień
 • posiada kilka kartotek do wykorzystania
 • posiada wiele rodzajów dokumentów w tym magazynowe, handlowe i rozrachunkowe.

r ipad, l3 system, trener film download, bissell crosswave opinie, nagrywanie cd dvd, elektryczne maszynki do golenia, siemens bf634rgs1, android tv 9, sklep garmin poznań, neonet kuchenka elektryczna, telewizory 40 cali media markt, oprogramowanie siemens, bezprzewodowa ładowarka, głośniki jbl charge 3, patelnia tefal 28 cm, oprogramowanie fakt, rfg23uers1, nowe klucze do nod32, sharepoint cena, little big planet 4, sterownik polowy

yyyyy