COMARCH Płace i Kadry Plus CDN OPTIMA

1998,75 

Opis

COMARCH

Jest to rozszerzony moduł programu Płace i Kadry CDN OPT!MA. Poza funkcjami występującymi w Płace i Kadry CDN OPT!MA, zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych,
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki
 • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów 
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin – kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy – jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia
 • opis analityczny – bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
 • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia
 • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
 • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom
 • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności

Formularz wypłaty pracownika

CDN OPT!MA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem CDN XL korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. Moduł ten nazywa się wtedy CDN Kadry i Płace XL.

czajnik na gaz auchan, telefon gigaset c530, bitdefender blokuje aplikacje, ace combat 7 for pc, budziki, pralka z suszarką do zabudowy

yyyyy