dGCS Biznesmen dGCS Małe Biuro Infor System

2730,60 

Opis

Małe Biuro DGCS System to pakiet zintegrowanych programów dedykowany dla biur rachunkowych oraz osób zajmujących się podatkową i rachunkową obsługą podmiotów gospodarczych. Umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie płac, wystawianie dokumentów sprzedaży, generowanie e-Deklaracji VAT i PIT oraz plików JPK. Współpracuje z programem Płatnik. Pracuje w sieci komputerowej. Dodatkowa opcja pracy przez internet, stwarza unikalne możliwości do pracy (w pełnym zakresie funkcjonalności) z dowolnej lokalizacji.Może pracować na różnych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS, Linux. Pakiet zawiera poniższe moduły: Księga Przychodów i Rozchodów, Środki trwałe, Kliometrówka, Kadry i Płace, Delegacje, e-Deklaracje zbiorcze, JPK, Fakturowanie. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW możliwość dodawania, edycji i usuwania wpisu z VAT-em i bez VAT-u, w pełni obsługuje transakcje związane z obrotem złomem, ewidencja zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR, automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje, Fakturowanie oraz Amortyzacji, zastosowanie wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania, księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, wynagrodzenia), rozbudowana wielowalutowość – wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN; aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych, możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT, sortowanie po LP lub według dat, moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, umożliwia rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych, obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne, remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych, umożliwia sporządzanie raportów: księgi, VAT i akcyzy, zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji, program umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania, przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe, opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek, moduł kasowy, automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów z pozostałych programów z serii Infor System tj Fakturowania, Magazynu, Kadr i Płac, środków trwałych, delegacji itd. DEKLARACJE dostępne deklaracje: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2 , pola deklaracji wypełniane są danymi z Księgi Przychodów i Rozchodów, program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji, umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf. E-DEKLARACJE wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego, wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty), VAT-UE, VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku) PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R, zawiera kartotekę e-deklaracji, umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US, posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum, współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System. JPK generowanie i wysyłka poniższych plików JPK bezpośrenio z programu: JPK_VAT (ewidencje zakupu i sprzedaży VAT), JPK_PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_FA (faktury VAT). pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), DELEGACJE rozlicza wyjazdy służbowe – delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego, sporządza wydruk polecenia wyjazdu służbowego, rozlicza przyznane pracownikom ryczałty kilometrowe, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego, prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (kilmoetrówkę), prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu, sporządza zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie, możliwość rozliczania delegacji zagranicznych. KADRY sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, rejestracja danych kadrowych o pracowniku, import danych pracowników z Płatnika ZUS oraz Płac DOS z serii MultiFirma, podział pracowników na grupy oraz działy, ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów, ewidencja wykształcenia – uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUSu, ewidencja członków rodziny pracownika, prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy, ścieżka kariery pracownika w firmie, automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników, rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika, ewidencja urlopów, odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc) import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excela obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.). PŁACE naliczanie wynagrodzeń dla pracowników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie), wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczanie urlopów, staży i zasiłków, tworzenie kilku rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych, sporządzanie kilku list płac w jednym miesiącu, automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów, próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń, rozliczanie umów cywilno-prawnych, przesyła deklaracje i zgłoszenia ZUS do programu Płatnik, drukowanie zaświadczeń o zarobkach, definiowanie kalendarza dni wolnych i świąt, sporządza deklaracje: PIT-11, PIT-4, PIT-40, PIT-4R. FAKTUROWANIE wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur , paragonów, VAT marża, faktu dla firm nie będących płatnikami VAT, eksportowych, wewnątrzwspólnotowych, możliwość edycji oraz korekty dokumentów sprzedaży, kartoteki wszystkich dokumentów, zestaw słowników, umożliwiających defniowanie elementów przydatnych w trakcie sprzedaży: cenników, towarów i usług, kontahentów, form płatności, kont bankowych, obsługa wybranych kas i drukarek fiskalnych, zestaw raportów obrazujących zestawienia sprzedaży, płatności kontrahentów, a także rejestr Vat, rozrachunki: raporty płatności, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

gry karetki, zelmer zhm0806l, open office microsoft, silnik 110 kw, napędy optyczne, ramka cyfrowa do zdjęć, media markt bielsko, vigo sa, media markt kabel usb, telewizor 28 cali

yyyyy