Insert Rewizor Nexo Pro 3Stan Box (RewNP3)

2595,30 

Opis

Rewizor Nexo PRO jest rozbudowaną wersją programu Rewizor Nexo, posiadającą m.in. możliwość tworzenia własnych raportów, wydruków oraz definiowania własnych pól. Program wspomaga prowadzenie pełnej księgowości, przeznaczony jest zarówno dla biur rachunkowych, jak i dla firm samodzielnie dokumentujących swoją działalność.

Główne informacje Rewizor Nexo PRO:

 • Wersja językowa: polska
 • Ilość stanowisk:
  • dla firm: w zależności od licencji (1 lub 3 stanowiska) z możliwością rozbudowy
  • dla biur rachunkowych: nieograniczona liczba stanowisk
 • Typ licencji: komercyjna:
  • obsługa 1 podmiotu (dla firm)
  • obsługa do 10 podmiotów (dla biur rachunkowych) z możliwością rozbudowy o kolejne podmioty
 • Ważność licencji: wieczysta
 • Pakiet aktualizacji w cenie: 3 miesiące
 • Wsparcie techniczne: 3 miesiące

Rewizor Nexo PRO zapewnia zaawansowaną obsługę planu kont, automatyczną dekretację dokumentów oraz elastyczną obsługę finansów i rozrachunków. Umożliwia prowadzenie ewidencji VAT i środków trwałych, a także obsługę płac.

Aplikacja posiada nowoczesną szatę graficzną, która wzbogaca doznania wizualne. Posiada intuicyjny i przejrzysty interfejs ułatwiający pracę, oraz bogatą funkcjonalność. Rewizor Nexo PRO posiada rozbudowaną listę modułową, w skład której wchodzą konta, księgi, ewidencje VAT, środki trwałe, umowy i płace, ewidencje pomocnicze, finanse, rozliczenia oraz deklaracje.

Do każdego zakupionego programu Rewizor Nexo PRO, GRATIS otrzymują Państwo książkę „Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor”.

Oferta z książką dotyczy wyłącznie zakupu programu w wersji dla firm – na 1 lub 3 stanowiska oraz w wersji dla biur rachunkowych – do 10 podmiotów.

Zobacz szczegóły książki.

Moduł KONTA dotyczy planów kont oraz kartotek księgowych. W planach kont uwzględniono
wielopoziomowe konta kartotekowe, co umożliwia
definiowanie kolejnego poziomu analityka do kont kartotekowych, oraz
wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych. Opcja ta jest dostępna jedynie w wersji PRO.

Moduł KSIĘGI odpowiedzialny jest za dokumenty księgowe, pieczęcie księgowe, dekretacje dokumentów oraz schematy dekretacji. W Rewizorze Nexo PRO dekretacja dokumentów jest specjalnym serwisem gromadzącym obrazy księgowe dokumentów.

Pole własne są wykorzystywane w schematach dekretacji dokumentów, natomiast
wartości zapisu księgowego są warunkowo określane w schematach dekretacji. Jego obsługa została dodatkowo wzbogacona o schemat importu, który wnosi dodatkową możliwość dekretacji do ewidencji VAT oraz schematy dekretacji dokumentów dotyczące pozarolniczej działalności, ulg, wynajmu bądź dzierżawy. W
Rewizorze Nexo PRO występuje płynne przejście pomiędzy formami księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu Nexo na pełną księgowość w Rewizorze Nexo), zachowując wszystkich dane historyczne. Zastosowano obsługę etapowej pracy na okresie obrachunkowym poprzez otwarcie i zamknięcie ksiąg.

Na moduł EWIDENCJE VAT składają się ewidencje VAT sprzedaży i zakupu. Zawiera on otwarty słownik transakcji VAT, które umożliwiają sprawdzenia progu zwolnienia z VAT oraz określenie metody jej zwolnienia.

Moduł ŚRODKI TRWAŁE w Rewizorze Nexo PRO umożliwia
definiowanie własnych typów amortyzacji, co nie było możliwe w żadnej wcześniejszej wersji Rewizora. Amortyzację podzielono wg
kryterium kosztów na koszty uzyskania przychodu (KUP) i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP). Miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej są zapisywane w bazie danych.

Moduł UMOWY I PŁACE zawiera standardowe umowy o racę lub cywilnoprawne pracowników z uwzględnieniem ich wynagrodzenia.

Moduł EWIDENCJE POMOCNICZE ułatwia ewidencjonowanie remanentów, eksploatację i
rozliczenia prywatnych pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, rozliczenia właścicieli z innych źródeł przychodu czy odliczeń, a także ewidencjonowanie wyposażenia.

Moduł FINANSE jest modułem zawierającym operacje, raporty i sesje kasowe oraz operacje, wyciągi i dyspozycje bankowe, wzbogaconym o magazyn walut. Sesje kasowe umożliwiają kontrolę kasjera, co oznacza, że w momencie zamykania sesji pogram samoistnie wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie.

Moduł ROZLICZENIA dotyczy rozrachunków, sesji rozliczeniowych, windykacji oraz kursu walut. Zawiera ewidencję sesji rozliczeniowych, gdzie zbiory rozliczeń tworzone są automatycznie podczas dokonywania rozliczeń. W module zostały uwzględnione również rozrachunki ratalne oraz rozliczenia wielowalutowe.

Wersja Rewizora PRO oferuje dodatkowo własne rodzaje rozrachunków. Zostały tu udoskonalone
rozliczenia wielowalutowe rozrachunków, które w wersjach GT i Nexo mogły być rozliczane jedynie w złotówkach z obcą walutą, natomiast Nexo PRO oferuje
możliwość rozliczenia rozrachunku w euro częściowo złotówkami, a częściowo w innej walucie.

Rozliczenia różnic kursowych umożliwia wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT oraz częściowe stornowanie wyceny bilansowej.

W module DEKLARACJE zawarte są deklaracje wysyłane do Urzędu Skarbowego.

Moduł KARTOTEKI zawiera dane klientów, wspólników, pracowników, instytucji oraz pojazdów.

Moduł EWIDENCJI DODATKOWYCH posiada zaawansowane pola własne umożliwiające tworzenie własnych raportów oraz wydruków.

Dodatkowe funkcje dostępne w Rewizorze Nexo Pro:

 • Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań
 • tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont;
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków;
 • ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń – możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

Rewizor Nexo PRO jest zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt Nexo, z którym może wymieniać odpowiednie dane.

Porównanie funkcji programu Rewizor GT z Rewizor Nexo i Nexo PRO

Funkcja GT nexo nexo PRO

Sfera dla Rewizora * – +

Zaawansowane pola własne * – +

Raporty własne i wydruki własne +/- – +

Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych – + +

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg +/- + +

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca” – + +

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych – – +

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe) +/- + +

Definiowalne transakcje VAT – – +

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/- + +

Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/- +/- +

Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/- – +

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/- + +

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/- + +

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji – – +

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów – – +

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych – + +

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji) – +/- +

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) – + +

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej – + +

Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności – + +

Ewidencja remanentów – + +

Ewidencja wyposażenia – + +

Sprawozdania finansowe + +/- +/-

Ewidencja faktur wewnętrznych + – –

Automaty przeksięgowań + – –

Noty korygujące + – –

Kompensaty + – –

Naklejki + – –

Opis oznaczeń w tabeli:

 • „-” – funkcja nie jest realizowana przez program
 • „+” – funkcja jest realizowana przez program
 • „+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo
 • „*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Rewizora GT)

Wymagania systemowe programu Rewizor Nexo PRO:

 • System operacyjny: Microsoft Windows 7, 8, 10 (lub nowszy)
 • komputer z procesorem Core2Duo
 • Pamięć RAM: 4GB
 • System obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 lub wersja wyższa

applico, darmowy program do nagrywania plyt cd, gazomierze miechowe, hp 704 tusz, wentylatory na pilota, acer predator laptop, gazówka pod zabudowe, golarki braun series 3, wzmacniacz sieci, zamrażarka bosch

yyyyy