MS Office 2007 InfoPatch BOX PL FV

499,00 

Opis

MS Office 2007 InfoPatch BOX PL (S27-01363)

Program Microsoft Office InfoPath 2007 to narzędzie służące do projektowania i wypełniania elektronicznych formularzy biznesowych oraz do gromadzenia, przechowywania i ponownego wykorzystywania danych. Dzięki jego możliwościom oraz świetnej integracji z innymi programami i serwerami pakietu Office, organizowanie i przetwarzanie informacji jeszcze nigdy nie było tak proste.Za pomocą programu Office InfoPath 2007 można tworzyć i wdrażać rozwiązania do obsługi formularzy elektronicznych, co umożliwia wydajne i bezpieczne gromadzenie informacji. Dzięki zastosowaniu jego funkcjonalności we współpracy z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 pozwala również na rozszerzenie zakresu procesów biznesowych poza zaporę organizacji, publikując je w sieci lokalnej lub zamieszczając w sieci Web. Korzystając z klienta pocztowego Microsoft Office Outlook możemy udostępniać formularze w postaci wiadomości e-mail.

PublikowanieFormularze poczty e-mail programu InfoPathProgram Office InfoPath 2007 został zaprojektowany tak, aby bezproblemowo współpracował z aplikacją Microsoft Office Outlook 2007. Opublikowanie formularza w tym kliencie pocztowym pozwoli adresatom na wykonanie wielu zadań z nim związanych, takich jak:Wypełnianie i przesyłanie danych bezpośrednio z poziomu programu pocztowego. Dokument zostanie wyświetlony jako wiadomość poczty elektronicznej. Adresat po wprowadzeniu przez siebie informacji może odesłać formularz do nadawcy lub przesłać go dalej, podobnie jak w przypadku każdej innej wiadomości e-mail.

Rys. 1. Raport.

Przechowywanie danych w folderach. Najnowsza wersja programu Outlook domyślnie posiada specjalny folder nowego typu, przeznaczony dla dokumentów powiązanych programem InfoPath. Po opublikowaniu szablonu formularza ankiety do listy adresatów poczty e-mail aplikacja może przechowywać te już wypełnione w specjalnym katalogu skrzynki odbiorczej. Istnieje również możliwość wyświetlenia danych z dokumentów w kolumnach, w celu szybkiego ich pogrupowania, filtrowania i sortowania informacji z wielu źródeł.Scalanie danych. Informacje z wielu formularzy poczty e-mail można skonsolidować w jeden dokument. Wyobraźmy sobie sytuację, w której po przeprowadzeniu dużej kampanii reklamowej zbieramy informację od współpracowników o poczynionych wydatkach. Wszystkie nadesłane dane możemy w łatwy i szybki sposób scalić w jeden plik podsumowujący, do pokazania menadżerowi.Eksportowanie danych i ich uniwersalność. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy zgromadzonych danych z formularzy, można je wyeksportować do programu Microsoft Excel 2007, gdzie stworzymy do nich wykresy lub diagramy, albo zapiszemy je w formacie XML, co zapewni im uniwersalność i przenośność miedzy różnymi aplikacjami i systemami operacyjnymi.Publikowanie formularzy w sieci WebW odróżnieniu od swojej poprzedniej wersji, w której użytkownicy mogli wypełniać formularze tylko wtedy, gdy mieli zainstalowany InfoPath na swoim komputerze, obecnie możliwe jest tworzenie i publikowanie dokumentów zgodnych z przeglądarką. Szablon formularza zaprojektowany w aplikacji InfoPath w połączeniu z usługą InfoPath Forms Serwer pozwala na użycie określonego trybu zgodności, dzięki czemu może on być obsługiwany bez konieczności instalacji oprogramowania. Jeśli dla szablonu zgodnego z przeglądarką włączono jej obsługę, użytkownicy niemający na komputerze zainstalowanej aplikacji InfoPath mogą wypełnić formularz w przeglądarce sieci Web. Jest to bardzo przydatną innowacją. Wyobraźmy sobie sytuację, w której publikujemy formularz, za pomocą którego klienci wewnętrzni i zewnętrzni będą oceniać usługi świadczone przez daną organizację. W przypadku gdy użytkownicy zewnętrzni nie posiadają odpowiedniego oprogramowania, będą oni wykorzystywać w tym celu zdefiniowany szablon zgodny z przeglądarką.

Projektowanie szablonów formularzyOpcje importowania i eksportowaniaJeśli zajdzie potrzeba aby formularze utworzone w programach Word lub Excel zostały przekonwertowane na szablony programu InfoPath, nie ma konieczności tworzenia ich od nowa. Zamiast tego wystarczy za pomocą kreatora szybko przekonwertować istniejący dokument lub skoroszyt na format aplikacji InfoPath. Istnieje też możliwość pobrania dodatkowego oprogramowania innych firm, których usługi są wymienione w witrynie sieci Web Microsoft Office Marketplace.W programie InfoPath 2003 można było wyeksportować wypełniony formularz do arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub jednoplikowej strony sieci Web (MHTML) (dokument HTML zapisany w formacie MHTML, który integruje w sobie grafikę wewnętrzną, aplety, dokumenty połączone i pomocnicze, do których odwołuje się ten plik). Najnowsza wersja obsługuje teraz eksportowanie plików w następujących formatach:PDF-format pliku elektronicznego o stałym układzie, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Zachowuje on zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych a nim zawartych nie można w prosty sposób skopiować ani też zmienić.XPS(XML Parer Specification)-format pliku elektronicznego, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Dokument w tym formacie zachowuje zamierzone formatowanie podczas wyświetlanie w trybie online lub drukowania, a dane w nim zawarte podobnie jak w przypadku formatu PDF nie dają się łatwo skopiować lub zmienić.Pliki programów pakietu 2007 Microsoft Office System można zapisywać w formatach PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku.Projektowanie widokówProgram InfoPath 2007 pozwala na skorzystanie z różnych widoków podczas pracy z formularzem. Mamy do dyspozycji kilka opcji zdefiniowanych standardowo w aplikacji oraz możliwość zaprojektowania własnych.Widok tylko do odczytu, jak sama nazwa wskazuje, po jego utworzeniu użytkownik będzie mógł wyświetlać dane z formularza, ale nie wprowadzi w nim zmian. Umożliwia to sprawne i szybkie tworzenie raportów i publikacje informacji, które nie powinny być modyfikowane przez oglądających.Widoki drukowania, pozwalają określić, które widoki mogą być drukowane u użytkowników oraz ustalić ewentualny porządek wydruku.Widoki specjalizowane umożliwiają tworzenie odpowiednich widoków na potrzeby różnych środowisk wypełniania formularza. Jest to bardzo przydatne przy projektowaniu szablonu zgodnego z przeglądarką. Można na przykład zdeklarować odmienne widoki dla użytkowników wypełniających dokument w programie InfoPath, a inny dla korzystających w tym celu z przeglądarki internetowej.

Rys. 2. Właściwosci widoku.

Podczas projektowania formularza i tworzenia określonych widoków dla różnych środowisk pracy, może się zdarzyć że przez przypadek lub niewiedzę skorzystamy np. z formantów, które są niedostępne w niektórych z nich. Tu z pomocą przychodzi moduł sprawdzania projektu, który pozwala wykryć ewentualne błędy lub niezgodności, np. jeśli spróbujemy zastosować funkcję programu nie zgodne z przeglądarką, w której chcemy dany plik opublikować. Występowanie błędów możemy sprawdzić przed zapisaniem lub opublikowaniem szablonu, po zaimportowaniu projektu z innej aplikacji, lub w trakcie projektowania. W okienku Sprawdzanieprojektu można znaleźć szczegółową informację o każdym problemie.Obsługa usługi Zarządzanie prawem do informacjiProgram Office InfoPath 2007 obsługuje usługę Zarządzanie prawami do informacji (IRM), która umożliwia określenie uprawnień dostępu do formularzy i szablonów formularzy. Zarządzanie prawami do informacji pomaga chronić informacje poufne przed drukowaniem, przesyłaniem dalej i kopiowaniem przez nieautoryzowane osoby. Na przykład można określić, że użytkownicy mogą przeczytać szablon formularza, ale nie mogą go wydrukować ani przekazać dalej w wiadomości e-mail. Użytkownicy mogą także określać ustawienia usługi Zarządzanie prawami do informacji w wypełnianych przez siebie formularzach.

Projektowanie szablonów formularzyNajnowsza wersja programu Microsoft Office InfoPath posiada bardzo rozwinięte funkcję dla deweloperów. Pozwalają one na tworzenie bardzo zaawansowanych formularzy, nawet tych wymagających zastosowania kodu, z poziomu aplikacji.Wśród wielu wprowadzonych usprawnień, na uwagę zaawansowanych użytkowników na pewno zasługuje dodanie nowego modelu obiektów z kodem zarządzanym, który jest bardziej przejrzysty i lepiej zintegrowany z programem Microsoft .NET Framework. Reguły biznesowe działają w taki sam sposób w przypadku formularza otwartego w programie InfoPath, jak i przeglądanego z poziomu przeglądarki.Funkcje programu InfoPath dostępne w aplikacji Visual StudioPo pobraniu i zainstalowaniu na komputerze programu Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System można zintegrować funkcje trybu projektowania programu InfoPath ze środowiskiem programowania VS 2005. Pozwala to utworzyć w tym programie projekt szablonu formularza aplikacji InfoPath, a następnie projektowanie go za pomocą funkcji edycji.Funkcje programu Visual Studio w aplikacji InfoPathW trybie projektowania programu InfoPath 2007 można do szablonu formularza szybko dodać kod zarządzany, uruchamiając narzędzie Visual Studio 2005 Tools for Applications, które wchodzi w skład pakietu Microsoft Sript Editor.Obsługa dodatków COMProgram Office InfoPath 2007 udostępnia obsługę tworzenia i rejestrowania dodatków COM (Component Object Model), czyli programów uzupełniających, które pozwalają dodawać do programu Office InfoPath 2007 polecenia niestandardowe lub funkcje specjalne. Model programowania jest bardzo podobny do tego jaki jest w innych programach pakietu Microsoft Office, takich jak Word i Excel.

– Access

Rodzaj licencji BOX ( licencja komercyjna do użytku w domu jak i w firmie )

Rodzaj oprogramowania Aplikacja biurowa

Stan Używany

Zawartość Nośnik instalacyjnyKlucz aktywacyjnyOpakowanie BOX z COA

Liczba stanowisk 1

Liczba urzytkowników 1

Wersja Pełna wersja (nie dedykowana dla konkretnej marki komputera)

Język Polski

Na zakupiony przedmiot wystawiamy fakturę VAT MARŻA

Aukcja zgodna jest z regulaminem ALLEGRO oraz zasadami odsprzedaży MICROSOFT. Produkt sprzedawany zgodnie z art. 51 ust. 3 UoPAiPP oraz art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11). Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogł powołać się na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpania prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Wyrok jest wykładnią prawa tj. dyrektywy 2001/29/WE (art. 4 ust. 2). Mówi ona wprost – prawo producenta do wyłącznego rozpowszechniania wygasa wraz z chwilą sprzedaży oprogramowania licencji po raz pierwszy – wszelkie próby zablokowania odsprzedaży przez producenta są po prostu nielegalne. Informuję iż odsprzedaży Oprogramowania (Oryginalne Licencje, pakiety oprogramowania w wersji OEM/BOX ) na terenie Unii Europejskiej dokonywać mogą legalnie firmy jak również osoby fizyczne i jest to zgodne z prawem obowiązującym w UE.

wentylatory na pilota, płyta solgaz, lodówki do zabudowy no frost, mikrofalówka amica amgf23e1gb, excel 5, m1 sklepy kraków, tworzenie schematów blokowych

yyyyy