Learnetic Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze – Geografia (WLPGEOGRAFIA)

1500,00 

Opis

Geografia

 • 25 zagadnień z podstawy programowej,
 • zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
 • atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.:
  • filmy,
  • animacje,
  • wirtualne wycieczki,
  • zdjęcia makro i mikroskopowe,
  • symulacje,
  • modele 3D,
  • projektowanie doświadczeń,
  • dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 • licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów.

Geografia

 • grafika w postaci interaktywnych map, diagramów i wykresów prezentująca zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Polski i świata,
 • animacje i symulacje zjawisk i procesów fizyczno-geograficznych,
 • ilustracje w grafice trójwymiarowej prezentujące m.in ciała niebieskie Układu Słonecznego,
 • zadania wymagające wyciągania wniosków na podstawie analizy danych w postaci tabel, wykresów, map.

Interaktywne

WLP Geografia to kompleksowe materiały interaktywne do nauki geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych.

Materiały WLP powstały przy współpracy z dydaktykami i doświadczonymi nauczycielami. Wśród zasobów znajdują się przede wszystkim różnorodne doświadczenia, a także multimedialne i drukowalne karty pracy, filmy, symulacje oraz interaktywne testy dla uczniów. Programy WLP są bardzo łatwe w użyciu, a praca z nimi możliwa jest na praktycznie dowolnym sprzęcie – komputerze, laptopie, tablecie, tablicy i monitorze interaktywnym.

Zasoby rozwijają myślenie krytyczne u uczniów, kompetencje społeczne (praca grupowa) i cyfrowe, uczą metody naukowej – zadawania pytań, formułowania hipotez, wyciągania wniosków, a także zbierania i analizowania danych. Materiały WLP są także doskonałym rozwiązaniem do zajęć metodą odwróconej klasy czy lekcji hybrydowych jako materiał wspomagający doświadczenia.

Lista zagadnień

Opracowanych w WLP Geografia:

 1. Mapy i ich wykorzystanie
 2. Ruch obrotowy Ziemi i strefy czasowe
 3. Ciała niebieskie Układu Słonecznego
 4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych w oparciu o obserwacje astronomiczne
 5. Księżyc – satelita Ziemi
 6. Prognozowanie pogody na podstawie map synoptycznych i zdjęć satelitarnych
 7. Klimaty na Ziemi
 8. Typy jezior
 9. Plutonizm i wulkanizm
 10. Analiza profilu geologicznego
 11. Wietrzenie
 12. Czynniki rzeźbotwórcze
 1. Skały i minerały
 2. Gleba i jej rodzaje
 3. Piętrowe zróżnicowanie roślinności
 4. Strefy roślinne na Ziemi
 5. Analiza wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego
 6. Demografia
 7. Źródła energii
 8. Rola turystyki w gospodarce światowej
 9. Choroby świata
 10. Krajobrazy Polski
 11. Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski
 12. Przemysł zaawansowanych technologii w Polsce
 13. Zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego

hmi tablet, odkurzacz philips performer, częstotliwość wifi, biuletyn pdf, sklepy z grami na pc, szyfrowanie wifi, telefony nokia ceny, nokię lumię 520, emos led, sterowniki epson, nespresso wrocław, pad do playstation 3, csv tarnów, aifon 8 plus

yyyyy