Premiere Multimedia Wychowanie Do Aktywnego Udziału W Życiu Gospodarczym (premiere_wych_gosp)

175,00 

Opis

Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym – to multimedialny poradnik komputerowy, którego zadaniem jest zaznajomienie z tematyką szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: polska
 • Ilość stanowisk:w zależności od licencji
 • Typ licencji: niekomercyjna
 • Ważność licencji: wieczysta

Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym to program dedykowany do pracy na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, w ramach godzin wychowawczych a także jako materiał pomocniczy na zajęciach w zakresie preorientacji zawodowej. Przeznaczony dla klas gimnazjalnych (uwzględnia treści nauczania określone w podstawie programowej) jak również do szkół ponadgimnazjalnych, gdzie może być wykorzystany jako wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości. Wysoką efektywność nauki zapewnia bogata baza ćwiczeń i zadań aktywizujących, kwestionariusze testowe a także czytający materiał dydaktyczny lektor. Występuje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych jak i grupowych.

Zagadnienia analizowane w poradniku:

 • w świecie gospodarki (wyjaśnienie jak działa gospodarka w kraju i na świecie oraz jakie prawidłowości w niej rządzą, codzienne uczestnictwo w gospodarce przez każdego z nas a także wpływ zdarzeń gospodarczych na życie każdego człowieka)
 • gospodarka rynkowa a inne systemy ekonomiczne (funkcjonowanie gospodarki rynkowej, różnice między innymi systemami gospodarczymi, zaznajomienie się z podstawowymi zasadami działania mechanizmu rynkowego)
 • konsument na rynku (zachowanie konsumenta na rynku oraz podejmowanie przez niego decyzji gospodarczych)
 • przedsiębiorstwo (funkcjonowanie przdsiębiorstwa)
 • wybrane problemy makroekonomiczne (czynniki wpływające na rozwój gospodarczy, pojęcie budżetu państwa oraz jakie problemy gospodarcze napotyka Polska i inne kraje)
 • Polska w gospodarce międzynarodowej (znaczenie wymiany międzynarodowej, korzyści, jakie czerpie Polska z handlu zagranicznego a także funkcjonowanie Unii Europejskiej)
 • po dalej po gimnazjum? (rozważania o swojej przyszłości)
 • rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych (sprawdzanie swoich uzdolnień, cech osobowości i predyspozycji zawodowych oraz jakiego rodzaju zawód pasuje do danej osoby, pełnienie ról w grupie a także pojęcie asertywności)
 • czego oczekuje rynek pracy (zawody z przyszłością, określenie umiejętności, predyspozycji i cech osobowości kwalifikujących do wykonywania takich zawodów)
 • prezentacja na rynku pracy (sposoby prezentowania swoich umiejętności na rynku pracy, informacje dotyczące pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego a także jak odpowiadać na pytania postawione przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Program
Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym został opracowany ze współpracą z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Zalecany jako wprowadzenie do rozbudowanych materiałów zawartych w poradnikach serii ABSOLWENT.

roccat podkładka, telefon alcatel one touch, kolejność harry potter, pralko suszarka electrolux opinie, sony xperia l, frytownice niskotłuszczowe, karta cf 32gb, jak dobrać falownik do silnika, formaty zdjęć cennik, dyson oczyszczacz powietrza, laptopy 17 calowe, gniezno media expert, power iso instrukcja

yyyyy